นิทรรศการ

2017 SGIA Expo

2018 SGIA Expo

2019 SGIA Expo

เฟสป้า 2559

เฟสป้า 2017

เฟสป้า 2018

FESPA 2019

SGI ดูไบ -2559

SGI ดูไบ -2017

SGI ดูไบ -2018

SGI ดูไบ -2019

SGI ดูไบ -2020

SIGN CHINA 2015 ที่เซี่ยงไฮ้

SIGN CHINA 2016 ที่เซี่ยงไฮ้

SIGN CHINA 2017 ที่เซี่ยงไฮ้

SIGN CHINA 2018 ที่เซี่ยงไฮ้

SIGN CHINA 2019 ที่เซี่ยงไฮ้

ลงนามในจีน 2020 ที่เซี่ยงไฮ้

นิทรรศการเทคโนโลยีและอุปกรณ์โฆษณาและป้ายโฆษณานานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 27

นิทรรศการเทคโนโลยีและอุปกรณ์โฆษณาและป้ายโฆษณานานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 28