เราอยู่ด้วยกัน

 หนึ่ง: เราเป็นลูกค้าร่วมกัน 

ลูกค้าเยี่ยมชม บริษัท Gokai

ลูกค้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของเรา

สอง: เราทำงานร่วมกัน

สาม: เราทานอาหารเย็นด้วยกัน

สี่: เราไปเที่ยวด้วยกัน


เวลาโพสต์: 29 ธ.ค. 2563